• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Wieteke Janssen

Universiteit van Utrecht (ULO)

De taalvaardigheid van leerlingen gaat achteruit. Niet alleen op hogescholen en universiteiten is dit te merken, maar ook op mijn stageschool. Waar gaat dit mis?

Ligt het aan mij of aan de leerling of aan de stof? Door middel van de ‘hardopdenkmethode’ heb ik bekeken welke kennis leerlingen wel (en niet!) activeren om deze opdrachten te maken. Ik heb hun taalkundige redeneringen geanalyseerd en ben er achtergekomen dat we helemaal niet toetsen wat we willen toetsen. Leerlingen (5 vwo) gebruiken voornamelijk trucjes en ezelsbruggetjes, in plaats van daadwerkelijk begrip. Op basis hiervan schreef ik een advies aan de school.