• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Wieteke Janssen

Universiteit van Utrecht (ULO)

De taalvaardigheid van leerlingen gaat achteruit. Niet alleen op hogescholen en universiteiten is dit te merken, maar ook op mijn stageschool. Waar gaat dit mis?

Ligt het aan mij of aan de leerling of aan de stof? Door middel van de ‘hardopdenkmethode’ heb ik bekeken welke kennis leerlingen wel (en niet!) activeren om deze opdrachten te maken. Ik heb hun taalkundige redeneringen geanalyseerd en ben er achtergekomen dat we helemaal niet toetsen wat we willen toetsen. Leerlingen (5 vwo) gebruiken voornamelijk trucjes en ezelsbruggetjes, in plaats van daadwerkelijk begrip. Op basis hiervan schreef ik een advies aan de school.