• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Wim Steenbakker

Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam

Door de Wet op Passend Onderwijs zijn er meer autistische leerlingen in het reguliere onderwijs gekomen. Als docent muziek ervaar ik dat leerlingen met special behoeften het vaak lastig vinden om mee te draaien in het reguliere onderwijs.

Voor autistische leerlingen kan muziekles zorgen voor veel prikkels, het belevingsvermogen speelt een belangrijke rol en er zijn veel groepsopdrachten waardoor zij zich vaak onzeker voelen. Dit is zonde omdat muziek(educatie) juist deze leerlingen zoveel kan bieden. Het ingezonden product bestaat uit drie delen. Het eerste deel, de Capita Selecta, beschrijft de autismespectrumstoornis en laat de schoolproblematiek zien. Dit deel gaat in op de invloed van muziek(educatie) op de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. In de Praktijkervaring komen experts aan het woord die allemaal op een andere manier in contact zijn gekomen met autistische kinderen. Het Educatief Product ten slotte vormt de afsluiting van het product en bestaat uit een aanbeveling om autismevriendelijk onderwijs in het VO te kunnen realiseren.