• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Annemiek Schotman (Hogeschool Saxion (APO), Deventer)

Ik heb onderzocht in hoeverre breinkennis bijdraagt aan een growth mindset van leerlingen in groep 4 van de stageschool op het gebied van rekenen. Voorafgaand aan de rekenles heb ik een aantal korte lesjes gegeven over de werking van het brein, om aldus leerlingen kennis daarvan bij te brengen. Met behulp van veel verschillend materiaal heb ik een eigen lessenserie ontworpen die aansluit bij de belevingswereld van deze leerlingen. Aan de hand van een voor- en nameting kan geconcludeerd worden dat breinkennis daadwerkelijk invloed heeft op de mindset en leerlingen uit deze groep meer op groei gericht gedrag laten zien tijdens de rekenlessen.