• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Annick Fleddérus (Stenden Hogeschool, Pabo Assen)

Wat voor effect heeft het plaatsen van een nieuw element in de speel/leeromgeving op het buitenspeelplein op de betrokkenheid van de kinderen en het speelgedrag? Dat heb ik onderzocht bij leerlingen uit groep 1/2a van de stageschool. Voor de nieuwe speel/leeromgeving is een modderkeuken ontworpen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat na het plaatsen van de modderkeuken de betrokkenheid van de kinderen sterk is toegenomen. Ook is er een positief effect op het speelgedrag. Er is tijdens het spelen met de modderkeuken meer sociaal gedrag geobserveerd.