• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Eva Mul (Hogeschool Inholland, Pabo Alkmaar)

Ik heb een hulpmiddel ontworpen voor de leerkracht van groep 8B van de stageschool om met kinderen te reflecteren op hun leerproces. Het is opgesteld aan de hand van de aanpak ‘Evalueren om te leren’. In het ontwerp krijgt reflecteren een vorm door het voeren van gesprekken met kinderen over hun leerproces. Juist door te praten worden kinderen zich namelijk bewust van dat leerproces. Omdat ook kinderen uit de groepen 6 en 7 bij het onderzoek betrokken zijn geweest kan het onderwijsontwerp, eventueel na vervolgonderzoek en bijstelling, ook ingezet worden in andere groepen en op andere scholen.