• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Groesjenjka van Beek (Hogeschool van Amsterdam, Pabo)

Ten behoeve van mijn afstudeerscriptie heb ik een probleemanalytisch onderzoek gedaan. Onderdeel daarvan zijn zowel een literatuurstudie als een praktijkonderzoek. Dit praktijkonderzoek richt zich op de ervaringsgerichte dialoog op een basisschool. Dit is een van de drie praktijkprincipes uit het ervaringsgericht onderwijs. De school is van oorsprong een jenaplanschool, maar maakt sinds 1995 ook gebruik van de theorie van het ervaringsgericht onderwijs. Men wil de toepassing van de ervaringsgerichte dialoog intensiveren. Dit onderzoek heeft de huidige en gewenste situatie rondom dit praktijkprincipe in kaart gebracht en op basis daarvan heb ik de school een advies gegeven.