• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Ivo Rinia (Stenden Hogeschool, Pabo Leeuwarden)

Mijn project staat in het teken van cultureel bewustzijn van leerlingen in Leeuwarden. Ik heb onderzoek gedaan naar drie verschillende pijlers en dat vormgegeven in een lespakket. In het lespakket wordt aandacht besteed aan Leeuwarden als vestingstad, Oranjes in Leeuwarden en Pelgrimeren. Deze pijlers zijn bestudeerd en ik heb ook onderzoek gedaan naar verschillende leerstijlen die verwerkt zijn in het lespakket: Meervoudige Intelligentie door Howard Gardner en de leerstijlen van Kolb. Om het cultureel bewustzijn te meten heb ik twee verschillende onderzoeksinstrumenten ontworpen waarbij dat bewustzijn inzichtelijk wordt.