• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Kirsten van Buuren (Hogeschool Inholland, Pabo Dordrecht)

Opbrengstgericht werken is bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Daarnaast wordt daarmee het verbeteren van de leerresultaten bedoeld door afstemming van het onderwijsleerproces op de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Ten behoeve van mijn afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan met als doel kennis te verwerven over de didactiek van begrijpend lezen, waarmee de leerkrachten van de stageschool opbrengstgericht kunnen gaan werken aan begrijpend lezen in groep 4 tot en met groep 8. In het theoretische deel van het onderzoek wordt het begrip begrijpend lezen omschreven. Vervolgens is er het begrip nader bestudeerd.