• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Lydia Bikker (Christelijke Hogeschool Ede)

In mijn derde jaar pabo volgde ik de minor Educational Designer. Mijn stageschool wil het eigenaarschap van kinderen vergroten. Door het eigenaarschap leren kinderen zelf keuzes maken, hierdoor zal het onderwijs betekenisvoller voor hen zijn en kunnen leerlingen zelf hun doelen bepalen. Zo worden ze ook bewust van hun eigen talenten en die van anderen. Door middel van een literatuurstudie en vooronderzoek heb ik een portfolio met handleiding voor de leerkracht ontworpen en uitgevoerd. Aan de hand van dit portfolio kan de leerling persoonlijke leerdoelen opstellen, waardoor het eigenaarschap van de leerling in groep 8 wordt versterkt.