• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Noor Groenendijk (Hogeschool Leiden, Vrijeschool Pabo)

Mijn project omvat het verbeteren van de sociale vaardigheden van een klas uit het speciaal onderwijs, het aanpassen van een lessenreeks sova voor deze kinderen en het reflecteren hierop. Hierdoor is een werkzame en onderbouwde lessenreeks ontstaan voor sociale vaardigheidstraining voor speciaal basisonderwijs, aansluitend bij de pedagogie en methodiek van de vrijeschool.

De lessenreeks helpt de kinderen bij het opbouwen van gevoel van competentie, en het ontwikkelen van relatievermogen en stimuleert hun autonomie in het leerproces sociale vaardigheden. Hierdoor ontstaat een beter leef- en leerklimaat. Het project heeft geleid tot brede toepassing van deze training op de school in het huidige schooljaar.