• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Renske Hummelink (Iselinge Hogeschool, IJsselgroep, Doetinchem)

Ik heb onderzocht op welke manieren Engels onderwijs gegeven kan worden aan kinderen in de onderbouw van het primair onderwijs, aansluitend bij de leefwereld van kinderen en de theorieën over vreemdetaalverwerving. Ik heb in de praktijk bekeken aan welke ontwerpcriteria aanvullend onderwijsmateriaal Engels voor groep 1/2 moet voldoen, zodat leerlingen hier zelfsturend mee aan de slag kunnen en het aansluit bij de wensen van de onderbouwleerkrachten en de inhoud van het vak Engels in groep 3.