• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Saskia Fontaine (Katholieke Pabo Zwolle)

Ik heb een ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd in groep 4, gericht op het bieden van een extra stimulans aan de intrinsieke leesmotivatie bij het stillezen. De theorie toont aan dat het van belang is om het kiezen van leesmateriaal, het lezen van leesmateriaal en het reflecteren op leesmateriaal te ondersteunen. Belangrijke aspecten van het uiteindelijk project waren een handleiding met vragenkaarten om het formele boekgesprek te ondersteunen, vragenkaarten voor de informele boekgesprekken, een boek met reflectieve opdrachten, het kiezen van een eigen plek om te lezen en het bijhouden van een ‘leestipsbord’.