• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Tabitha Heijmans (Fontys Hogeschool Kind&Educatie, Den Bosch)

Doel van mijn project was het ontwikkelen van een portfolio dat past bij de behoeften van de leerkrachten van Leergroep I (6/7 jaar) en eigenaarschap en betrokkenheid bij leerlingen verbetert. Het project bestaat uit een praktijkonderzoek en twee bijgevoegde aanbevelingen. Ik heb onderzoek  gedaan naar  portfolio’ s, eigenaarschap,  betrokkenheid en de rol van de leerkracht, met name bij het stimuleren van zelfregulatie. Daarna heb ik een portfolio ontworpen op basis van theorie en resultaten van interviews met betrokkenen. Er is een pilot uitgevoerd waar een aangepast portfolio uit is voortgekomen en een hulpwijzer voor de leerkrachten.