• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Daniël de Jong (Rijksuniversiteit Groningen: Lerarenopleiding, Vak: Frans)

In een wereld waarin meertalige, multitalige of hypertalige vaardigheden met de dag belangrijker worden is het van belang om tot een onderwijssysteem te komen waarin meerdere (school)talen tot hun recht komen, maar ook onderling samenwerken. In een bijgevoegd verslag wordt aan de hand van docentinterviews, leerlinginterviews, en didactische theorie een voorbeeld gegeven van een samenwerking tussen schooltalen op lesinhoudelijk niveau. Deze illustratieve samenwerking is gebruikt om tot algemene aanbevelingen over samenwerking in het talenonderwijs te komen.