• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Gijs Leenders en Roosje van der NatU(niversiteit van Utrecht: Graduate School of Teaching, Vak: Nederlands)

Voor ons onderzoek hebben we drie verschillende lessenseries ontwikkeld en ten opzichte van elkaar getoetst: een lessenserie gericht op leesvaardigheid, een gericht op schrijfvaardigheid en een geïntegreerde lessenserie van zowel lees- als schrijfvaardigheid. Alle drie zijn ze toegespitst op de strategieën voorkennis activeren en tekststructuren vatten. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen in alle lessenseries significant vooruitgaan. Zwakke leerlingen zijn het meest gebaat bij geïntegreerd onderwijs, terwijl de sterke leerlingen het meest profiteren van geïsoleerd leesvaardigheidsonderwijs. In de discussie geven we hiervoor mogelijke verklaringen.