• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Josien Boetje (Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Vak: Spaans)

Een veelgehoorde klacht van docenten vreemde talen is dat leerlingen aan het eind van hun schoolcarrière maar mondjesmaat in staat zijn de behandelde vocabulaire toe te passen in communicatie. Ik heb een woordencompetitie ontwikkeld waarmee woordjes op een cyclische manier aangeleerd en getoetst worden. Hiertoe is in de app Memrise een cursus opgezet via de spaced repetition methode. Hiernaast heb ik wekelijks in de les een quiz afgenomen via Google Forms. Zowel met de quiz als met Memrise kunnen leerlingen punten verdienen waarmee ze (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen krijgen voor de eerstvolgende toets. De score wordt bijgehouden op een scorebord dat voor de leerlingen permanent online zichtbaar is.