• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Kim van den Broek (Tilburg University, Lerarenopleiding (ULT) Vak: Economie)

Het resultaat van mijn onderzoek is een stappenplan dat leerlingen kunnen gebruiken bij het oefenen met procentrekenen. Het geeft hen inzicht in hoe ze een bepaalde vraag stapsgewijs moeten aanpakken. Leerlingen worden onder andere geholpen bij het kiezen van een effectieve formule bij een bepaalde vraag en vervolgens wordt duidelijk welke getallen zij op welke plaats in de formule in moeten vullen. Tevens is er een controlestap opgenomen. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen het stappenplan automatiseren. Om hen hierbij te helpen zijn er twee versies van het stappenplan.