• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Kirsten Oosterom (TU/E School of Education: Eindhoven, Vak: Wiskunde)

In 2015 is een nieuw examenprogramma in werking getreden voor het vak wiskunde B op het vwo, waarbinnen er minder aandacht is voor het leren redeneren en bewijzen. Door middel van literatuuranalyse, een uitgebreide tekstanalyse, lesobservaties en interviews met leerlingen heb ik de mogelijkheden onderzocht om te leren redeneren en bewijzen binnen het nieuwe examenprogramma. In het onderzoek heb ik vijf beperkende factoren gevonden. Op basis daarvan heb ik aanbevelingen geschreven voor de lespraktijk.