• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Mirte van Beusekom (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Academie Beeldende Vorming)

Mijn project Alle begin is moeilijk makkelijk gaat over creatieve blokkades en het zoeken naar mogelijke oplossingen om deze blokkades te doorbreken of te voorkomen, om zo het creatieve proces te bevorderen. Dit vraagstuk heb ik onderzocht aan de hand van een literatuurstudie en actieonderzoek. Creatieve blokkades hebben waarschijnlijk een diepere achtergrond, zoals faalangst. Daarnaast blijkt dat kunst zowel overweldigend kan zijn als inspirerend. Een inspirerend startpunt en een veilige leeromgeving, waarbinnen ruimte is om fouten te maken, zijn belangrijk. Daarnaast hebben leerlingen meer baat bij een beeldende activiteit die niet te beperkend is.