• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Monica Silva Tsvetanova, Ernst ’t Hart, Hugo Bruggeman, Ka Yu Man, Rafik el Jouhri en Tom Ronda (Hogeschool van Amsterdam: FOO, Vak: Economie)

Als docent is onze primaire taak het overbrengen van onze vakkennis op de leerlingen en dat doen we allemaal op een eigen manier. Echter, wat we gemeen hebben is dat we graag willen dat de leerling plezier heeft in leren en de dingen onthoudt die we aanleren. Games kunnen de motivatie vergroten en verbetering versterken. Leerlingen moeten aanwijzingen vinden, hun economische kennis combineren, vaardigheden toepassen, de rekenmachines gebruiken (die ze eerst moeten vinden..), alles om uiteindelijk voor het einde van het lesuur naar buiten te kunnen komen. In dit verslag staan onze voorbereiding, theoretische onderbouwing, invulling en reflectie op een door ons gehouden escaperoomexperiment.