• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Myriam Hemsteede (Rijksuniversiteit Groningen: Lerarenopleiding, Vak: Biologie)

Voor mijn eindopdracht van de lerarenopleiding Biologie heb ik een lessenserie ontworpen en onderbouwd. De lessenserie is bedoeld voor 5 vwo en bevat drie lessen, een toetsing en een beoordelingsmodel. Het uitgangspunt voor de lessenserie is het concept ‘DNA-replicatie’. Het overkoepelende leerdoel van de lessenserie is ruime, evenwichtige en reflectieve oordeelsvorming over een concrete actuele casus waarbij DNA-replicatie in de context geplaatst is van nieuwe moleculair genetische technieken.