• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Nadie Janssen (Tilburg University: Lerarenopleiding (ULT), Vak: Nederlands)

Ik heb onderzocht in hoeverre observerend leren kan leiden tot betere prestaties binnen het creatieve schrijfdomein. Vier vwo-leerlingen zijn aan de slag gegaan met het schrijven van een ingezonden brief, waarbij ze aan de hand van videofragmenten te zien krijgen hoe een ‘coping model’ dit proces aanpakt. De leerlingen krijgen twee videofragmenten te zien: één waarop een model brainstormt met behulp van een mindmap en één waarop het model de ingezonden brief schrijft. Uit de resultaten is gebleken dat observerend leren leidt tot positieve effecten op het brainstorm- en schrijfproces. De leerlingen maken na afloop van de lessenreeks significant uitgebreidere en creatievere mindmaps. Ook schreven zij significant beter gestructureerde en inhoudelijk creatievere brieven.