• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Petronella Pawiroredjo-van der Weide (Hogeschool van Amsterdam: FOO, Vak: Engels)

Er wordt tot op heden weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van het empathisch vermogen binnen de opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4. Het lezen van literaire teksten kan echter leiden tot veranderingen in ons sociaal inzicht. Ook SLO geeft aan dat literatuuronderwijs een belangrijke waarde heeft voor burgerschapsvorming. Denk bijvoorbeeld aan het verbreden van de sociale en culturele horizon. Daarom heb ik onderzocht wat het effect is van literatuuronderwijs op het empathisch vermogen van de studenten Verpleegkunde.