• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Robin Jacobi (Zuyd Hogeschool Maastricht: Fine Art & Design in Education, Vak: Beeldende Vorming)

Mijn onderzoek focust zich op het fenomeen opbrengstgericht maatwerk. Opbrengstgericht werken is specifiek gericht op het verbeteren van onderwijskwaliteit. Tegenwoordig willen middelbare scholen wereldwijd dat hun onderwijs beter aan gaat sluiten bij de behoeften en talenten van individuele leerlingen. Het onderzoek focust zich op de implementeerbaarheid van opbrengstgericht werken binnen het vak beeldende vorming. Voor dit kunstpedagogisch en didactisch onderzoek heb ik gewerkt met twee groepen, de interventie- en de controlegroep. Alle leerlingen in dit onderzoek zitten in de tweede klas mavo.