• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Yaël Duindam (Universiteit van Utrecht, Graduate School of Teaching Vak: Aardrijkskunde)

Mijn project is een zelfontworpen lesmodule (twee opeenvolgende lessen) voor leerlingen in de derde klas. De module heeft als thema beeldvorming van ‘onbekende gebieden’ op de wereld en heeft als doel hen aan het denken te zetten over hun eigen beeldvorming van ‘alles wat men niet kent’ en deze in de toekomst te leren overdenken en nuanceren. Als voorbeeld wordt het land Colombia onder de loep genomen, hetgeen zij daarna zelf toepassen op Myanmar. Er wordt gebruik gemaakt van recente nieuwsberichten, actuele veiligheidsadviezen van Buitenlandse Zaken, een diversiteit aan activerende werkvormen en een constructivistische insteek, voortbouwend op de achtergrond van iedere individuele leerling.