• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Ankie Janssen, Iselinge Hogeschool, IJsselgroep, Doetinchem

Ankie heeft in haar afstudeeronderzoek centraal gesteld hoe haar stageschool het portfolio in de middenbouw kan inzetten om leerlingen in staat te stellen zelfstandig hun eigen leerproces en voortgang vast te leggen en erop te reflecteren. Aan de hand van zeven ontwerpeisen is een portfolio rekenen voor groep 5 ontworpen. Dit prototype is tijdens de test- en evaluatiefase kritisch onder de loep genomen door zowel leerkrachten als leerlingen. Met het aangescherpte portfolio, een bijbehorende gebruiksaanwijzing en concrete aanbevelingen zijn de stageschool uiteindelijk gerichte handvatten gegeven om een vervolg te kunnen geven aan het implementatieproces van het portfolio.