• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Arianda van Giessen, Fontys Hogeschool Kind&Educatie, Den Bosch

Op de onderzoeksschool van Arianda wordt er in de groepen 1-2-3 veel gewerkt met bewegend-spelend leren. De manier van lesgeven is in ontwikkeling en de wens is ontstaan om hierbij ook het schoolplein te gaan betrekken. Hieruit is de volgende onderzoeksvraag ontstaan: Welke veranderingen zou de onderzoeksschool kunnen toevoegen aan het schoolplein van de onderbouw, opdat de leerlingen van groep 1-2 en 3 op het gebied van beginnende geletterdheid en spelling worden aangezet met behulp van bewegend en spelend leren? Deze vraag heeft zij middels observaties, een vragenlijst en groepsinterview in kaart gebracht en vervolgens een conclusie en aanbeveling geschreven.