• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Chantal Noppert, Hogeschool Inholland, Pabo Haarlem

Chantal heeft onderzocht hoe kleuterleerkrachten met hun leerlingen kunnen werken aan de ontwikkeling en het inzetten van de executieve functie volgehouden aandacht. Daarbij is gekeken naar volgehouden aandacht en zijn ontwikkeling als executieve functie bij leerlingen met ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast heeft zij ook gekeken naar de visie van haar mijn twee stagescholen op executieve functie-ontwikkeling, het handelen van de kleuterleerkrachten, de volgehouden aandacht van de leerlingen en hoe het zichtbaar tonen van de tijd en andere zaken kunnen bijdragen aan de volgehouden aandacht van de leerlingen.