• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Corine Otte, Hogeschool van Amsterdam, Pabo

Uit onderzoek* is gebleken dat er wereldwijd patronen van gendervooroordelen te zien in de aanwezige beeld- en lesmaterialen in de klas. Dit heeft gevolgen voor de denkbeelden van opgroeiende kinderen over vrouwen en mannen, en welke kansen ze (verwachten te) hebben in de samenleving. Door genderbewust onderwijs na te streven kunnen meisjes en jongens zich maximaal ontwikkelen, los van de heersende stereotypen. Mijn onderzoek was gericht op welke wijze genderbewust onderwijs vorm krijgt in de voorbereide omgeving op een montessorischool. Het belangrijkste dat uit mijn onderzoek naar voren kwam was dat er binnen de montessoribenadering onvoldoende aandacht voor gendervraagstukken is, en dat de mate van kennis over gender de keuzes voor beeld- & methodemateriaal in de klas beïnvloeden. Een aanbeveling bestond bijvoorbeeld uit adviezen hoe techniek meer een meisjes- en jongensding kan worden.

* ‘Education for All monitoring report 2015