• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Debbie van Noorloos, Hogeschool Inholland, Pabo Dordrecht

Het afstudeeronderzoek van Debbie is gericht op faalangst in het basisonderwijs. Het doel van haar onderzoek is de deskundigheid van de leerkrachten van OBS Roald Dahl te vergroten en hen verder te bekwamen met betrekking tot de signalering en begeleiding van faalangstige leerlingen om zo tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Gedurende dit onderzoek is er een handelingsplan opgesteld met betrekking tot de signalering en begeleiding van faalangstige leerlingen.