• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Dieuwke Verkerk, VU Amsterdam en Windesheim Zwolle (univ. Pabo)

Als onderdeel van het project ‘Thuis in school’ is in focusgroepen met pabostudenten en –docenten en focusgroepen met ouders gekeken naar hoe pabostudenten worden voorbereid op samenwerken met ouders in school en waar zij behoefte aan hebben. Uit het onderzoek blijkt dat studenten zichzelf als onbekwaam zien in de samenwerking met ouders: zij krijgen onvoldoende theoretische kennis over deze samenwerking en hebben vaak weinig mogelijkheden om in de praktijk te oefenen. Het onderzoek resulteerde in concrete adviezen voor de curriculumveranderingen op de pabo om studenten beter voor te bereiden op samenwerken met ouders.