• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Djura Bloemsma, NHL Stenden Hogeschool, Pabo Leeuwarden

Djura heeft onderzoek gedaan naar hoe er met kinderen gesproken kan worden over de dood. Uit het onderzoek is gebleken dat kinderen baat hebben bij duidelijkheid. Daarnaast heeft ze onderzocht hoe in de huidige prentenboeken de dood wordt beschreven en afgebeeld. Ze heeft zelf een prentenboek voor kinderen (3-6 jaar) ontworpen dat de dood duidelijk beschrijft en verbeeld en dat aanleiding geeft tot gesprek over dit onderwerp.