• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Femke Winsemius, NHL Stenden Hogeschool, Pabo Assen

Femke onderzocht in dit project in hoeverre spelletjes kunnen bijdragen aan het verbeteren van getalbegrip van leerlingen uit groep 3. In het project laat zij zien welke drie stappen leerkrachten kunnen nemen. Ten eerste kunnen leerkrachten toetsen welke vaardigheden verbeterd kunnen worden. Hierbij zijn zowel het afnemen van een getalbegripstoets als observaties van belang. Aan de hand van de resultaten bepaalt de leerkracht vervolgens op welke deelgebieden hij zich richt en tot slot kiest de leerkracht de meest toepasselijke getalbegripsspellen. Bij het uitproberen van deze methode zag ik in een termijn van vier weken met name dat leerlingen betere telstrategieën gingen gebruiken. Een extra resultaat was dat het plezier in het rekenen toenam, ook bij kinderen die rekenen moeilijk vonden.