• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Marly van den Boogaard, Hogeschool De Kempel, Helmond

Marly heeft een project opgezet dat bestaat uit het stimuleren van de rollenspelontwikkeling bij de kleuters op het SBO. De handleiding is vormgegeven in een website, de sleutel voor leerkrachten naar spelende, ontwikkelende jonge kinderen (in het SBO). De kracht en vernieuwing van het project zit vooral in het vertrouwen (in het kunnen) van de kinderen, het loslaten van de diagnoses en het samen doen met de kinderen. Ook een meespelende leerkracht is belangrijk, maar dan écht in de rol als speelmaatje. In de handleiding (te vinden op: www.receptspelbegeleidingsbo.weebly.com)is het thema ‘restaurant’ uitgewerkt waarin de spelbegeleiding vooraf, tijdens en na afloop van het spel zichtbaar is. Het filmmateriaal op de website maakt inzichtelijk, wat lastig van papier te begrijpen is, zoals meespelen.