• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Niels Wagemakers, Avans Hogeschool Breda

Uit gesprekken van Niels met personeel en leerlingen van zijn stageschool is gebleken dat zich een probleem voordoet binnen het coöperatief leren. Leerlingen komen niet tot een goede samenwerking en leerkrachten weten niet hoe zij dit probleem kunnen verhelpen. Hiervoor heeft de leerkracht enkele didactische vaardigheden nodig. In dit onderzoek zal gekeken worden hoe deze vaardigheden van onderzoeker naar leerkracht overgebracht kunnen worden. Vandaar dat de onderzoekvraag luidt: In welke mate heeft het voordoen van modelen en scaffolding invloed op het gedrag van de leerkracht van groep 6A van de school om daarmee de positieve wederzijdse afhankelijkheid binnen het coöperatief leren te stimuleren? Vanuit deze onderzoeksvraag is een interventie ontwikkeld. Binnen deze interventie zal de onderzoeker al modelend met behulp van voorbeeldlessen zijn didactische vaardigheden binnen het coöperatief leren overdragen naar de leerkracht.