• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Seda van Faassen, HAN Fac. Educatie, Pabo Arnhem

Seda heeft binnen haar project /j/ /oe/ /f/ een checklist ontwikkeld waar leerkrachten hun lesaanbod voor aanvankelijk lezen langs kunnen leggen. Met deze hanteerbare checklist met bijbehorende invulwijzer kan elke leerkracht zijn lesaanbod aanvankelijk lezen controleren aan de hand van relevante en recente literatuur. De checklist heeft 23 didactische aandachtspunten, waarbij er rekening is gehouden met de specificatie nieuwkomersleerlingen. In project /j/ /oe/ /f/ is onderzocht of het lesaanbod voor aanvankelijk lezen van de stageschool (voor NT2-leerlingen onderbouw) voldoet aan de didactische aandachtspunten. In de praktijk blijkt de ontwikkelde checklist ook toepasbaar te zijn buiten het nieuwkomersonderwijs.