• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Silvie Hermans, Windesheim Flevoland, Pabo Almere

Silvie heeft stagegelopen op een openbare Jenaplanschool en is op schoolbezoeken geweest bij Forest Schools in Canada. In beide praktijksituaties zijn er ervaringen opgedaan met betrekking tot het pedagogisch klimaat. Deze ervaringen wekten haar nieuwsgierigheid en leverden de vraag op: ‘Wat zijn de belevingen en ervaringen van kinderen en stamgroepleiders van de school op het gebied van het pedagogische klimaat in de stamgroep, nadat zij een interventie van 4 tot 6 weken hebben meegemaakt van buitenonderwijs?’

De resultaten zijn besproken met de kinderen. Tevens is met de kinderen besproken hoe zij het buitenonderwijs hebben ervaren. De onderzoekster heeft de stamgroepleiders geïnterviewd met betrekking tot hun ervaringen rondom de veranderingen in het pedagogisch klimaat.