• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Talitha Jacobs, Hogeschool Inholland, Pabo Den Haag

Talitha heeft op basis van resultaten uit theoretisch onderzoek (met name binnen het gebied beeldonderwijs) en onderzoek in de praktijk (observaties, focusgroep, interviews) een handboek creatieve werkvormen ontwikkeld voor leerkrachten. Daarin zit onder andere een kieswijzer en suggesties voor werkvormen en lesactiviteiten. Daarnaast biedt het handboek korte en bondige informatie over de ontwikkeling van het creatief denken en handelen in het basisonderwijs. Het doel daarbij was om binnen het bestaande onderwijsprogramma meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van creatieve vaardigheden, zonder dat dit tijdrovend wordt.