• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Tess Koelman, Hogeschool Inholland, Pabo Alkmaar

Uit het contextonderzoek van Tess bleek dat veel leerkrachten met hun huidige leerkrachthouding het creatief denken belemmeren. Daarom heeft zij ervoor gekozen om voor de leerkrachten een makkelijk hanteerbare handleiding te maken met afremmend en bevorderend leerkrachtengedrag in de vorm van een poster. Ook is er een kijkwijzer gemaakt, waarmee het leerkrachtengedrag in beeld gebracht kan worden. Leerkrachten kunnen elkaar hiermee observeren. Het is belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de creativiteitsbevorderende factoren die ze al veel toepassen in het huidige lesgeven en die ze nu bewust kunnen toepassen bij creatieve denklessen. Daarnaast komen er verschillende houdingsaspecten naar voren uit de context- en behoefteanalyse die bij alle leerkrachten meer gestimuleerd kunnen worden in het lesgeven.