• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Ivo Klap, Michiel Remmelzwaal, Hugo Castricum & Rafael Straayer, Hogeschool van Amsterdam

Ons doel was het ontwikkelen van een vakoverstijgend project dat zich richt op het combineren van vakken binnen de doelstellingen van de mens- en maatschappijvakken. Een tweede doel hierbij was het inzetten van vernieuwende digitale middelen om het leren interactiever en aantrekkelijker te maken. Het ontwikkelde project bestaat uit een excursiemiddag en een projectdag: de excursie is naar een instelling die duurzaamheid beoogd (denk aan: kringloop, recycling of waterzuivering), de projectdag wordt door de leerlingen overwegend digitaal gedaan op een tablet in de klas en in de school (een eigen laptop of door de school gefaciliteerde computers, alleen internettoegang is een vereiste). In een google classroom zijn alle opdrachten van te voren klaar gezet door de docent. De opdrachten worden dus digitaal aangereikt en beantwoord. Vragen stellen kan via de digitale omgeving, maar ook live aan de docent. Alle bevindingen worden uiteindelijk verwerkt door het in groepen uitwerken van stellingen, waarna de leerlingen aan het einde van de dag met elkaar in ‘debat’ of in ‘klassengesprek’ gaan om hun bevindingen te delen. Hierbij leren ze ook dat je op een onderwerp van mening kunt verschillen en dat je voor verschillende meningen goede, inhoudelijke argumenten kunt verzinnen.