• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Lotte van der Voort, TU/E School of Education, Eindhoven

Lotte heeft in haar havo 4 klas een nieuwe lesmethode ontwikkeld en uitgeprobeerd waarbij leerlinggestuurd leren centraal staat. Het idee achter deze lesmethode is dat doordat leerlingen meer invloed hebben op zowel de manier waarop alsmede op wat zij leren, zij gemotiveerder zijn om in de lessen te werken en het leerrendement van de lessen tevens hoger is. De nieuwe lesmethode eist wel een hogere mate van zelfstandigheid van de leerling. Omdat de lesmethode leerlinggestuurd is, is de mening en input van leerlingen in de ontwikkeling van de methode erg belangrijk. Tijdens de duur van dit project is de lesmethode dan ook aangepast op basis van hun input.