• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Mike van Santvoort, Eindhoven School of Education (TU/e)

De aanleiding voor mijn project was de constatering dat het huidige middelbare wiskudneonderwijs focust op slechte weinig takken van wiskunde, hierdoor krijgen leerlingen een beperkt beeld van het vakgebied. Daarnaast is er een hoge tijdsdruk in het onderwijk. Daarom heb ik een bundel lesvoorbereidingen met lesideeën ontwikkeld die leerlingen in één les kunnen introduceren tot een tak van wiskunde die niet in het reguliere onderwijs aangesneden wordt, opdat zij een breder beeld van wiskunde hebben wanneer zij de universiteit betreden. Daarnaast heb ik een manier ontwikkeld voor het scheiden van procedurele verwerkingen en conceptueel begrip in de reguliere lessen. Dit heeft als doel meer tijd vrij te maken voor korte, activerende samenwerkingsactiviteiten tussen leerlingen. Met deze inrichtingsmethode is er meer tijd om de middelen binnen de school écht in te zetten, terwijl de missende onderdelen in het onderwijs nog steeds thuis gevonden kunnen worden.