• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Suzanne Schenkel - van der Oest, Fontys lerarenopleiding Tilburg

De aanleiding voor mijn onderzoek zijn de resultaten op het gebied van leesvaardigheid. De leesvaardigheid op mijn stageschool wordt gezien als een groot probleem, de leerlingen scoren bij het vak Nederlands gemiddeld een 5.4. Ook bij de overige vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie is leesvaardigheid een belangrijke vaardigheid. De hiaten die worden ervaren op het gebied van leesvaardigheid leidden tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan het tekstbegrip van leerlingen uit klas drie kader verbeterd worden bij het vak Nederlands, zodat zij minimaal niveau 2F beheersen? Naar aanleiding van mijn onderzoek hiernaar heb ik lessen ontworpen met activerende werkvormen om leerlingen actief deel te laten nemen aan de les. Lessen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen om ze meer te motiveren voor het vak Nederlands. Geïntegreerd onderwijs om binnen een les aandacht te besteden aan de verschillende onderdelen binnen het vak Nederlands. Het doel? De aankomende studenten motiveren en enthousiasmeren voor het docentschap.