• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Timothy Cnossen, Rijksuniversiteit Groningen, Lerarenopleiding

Timothy heeft er voor gekozen om een leerlijn argumenteren te ontwikkelen. De focus ligt hierbij zowel op het filosofisch onderzoeken van wat een ‘argument’ eigenlijk is of zou moeten zijn, als op het ontwikkelen van de vaardigheid argumenteren. Uit de ontwikkelde leerlijn wordt zijn visie op het vak duidelijk. Hij vind het belangrijk dat de stof aansluit bij de leerlingen en hun leren zichtbaar maakt, maar ook filosofisch gedegen in elkaar zit. Hij heeft de leerlijn zelf uitgeprobeerd tijdens zijn stage, waar een aantal gedegen eindproducten van leerlngen uit zijn voortgekomen.