• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Minister van OCW reikt OnderwijsTopTalentPrijs uit

Op 11 oktober 2018 heeft Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de OnderwijsTopTalentPrijs 2018 uitgereikt aan Groesjenjka van Beek van de Hogeschool van Amsterdam en Josien Boetje van de Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes.

Groesjenjka van Beek won de prijs in de categorie basisonderwijs (pabo’s). Zij  heeft in het kader van haar eindscriptie een veelgeprezen onderzoek gedaan. Een uitgebreide literatuurstudie is gekoppeld aan een praktijkonderzoek, gericht op de ‘ervaringsgerichte dialoog’. Haar stageschool wil deze dialoog meer inhoud geven om ‘onderwijs op maat’ mogelijk te maken.

De jury is zeer onder de indruk. ‘Het onderzoek is zeer gedegen uitgevoerd. De literatuurverwerking is indrukwekkend, waarbij de schrijfster een helder oog heeft voor wat er nog ontbreekt. De in het onderzoek gestimuleerde ervaringsgerichte dialoog is niet alleen van grote waarde voor het kleuteronderwijs maar zonder twijfel zeer relevant voor alle groepen van zowel primair als voortgezet onderwijs. Wat meerwaarde geeft aan onderzoek en scriptie is de zeer indrukwekkende schrijfstijl en de passie van de student. De jury heeft genoten!’

Josien Boetje is de winnaar in het voortgezet onderwijs.  Zij heeft een woordencompetitie gemaakt waarmee woordjes van vreemde talen op een vernieuwende wijze aangeleerd en getoetst worden. Zij heeft in een app een cursus ontwikkeld en een wekelijkse quiz voor leerlingen. Ze kunnen punten verdienen waarmee ze vrijstelling kunnen krijgen voor een volgende toets. De score kunnen de leerlingen permanent online bekijken.

De jury is ook over deze genomineerde zeer enthousiast. ‘Het is een origineel idee om met bestaande apps woordenschatonderwijs te verbeteren. Vaak worden apps wel gebruikt in de klas, maar meestal is dit niet meer dan een aardigheidje - even een keer iets anders. Docenten missen inzicht in hoe ze deze apps gestructureerd moeten toepassen. Josien Boetje laat zien dat het ‘stampen’ van woorden, dat nog steeds veel toegepast wordt in het onderwijs, niet dé manier is. Ze denkt mee met de docent (geen grote tijdsinvestering) én de leerling (leren moet leuk zijn). In haar verslag komt ze kundig en enthousiast over. Bovendien heeft ze een goed oog voor verschillende geheugentypes.’

Groesjenjka Van Beek
Josien Boetje