• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt op 3 oktober!

Minister Ingrid van Engelshoven reikt de OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uit op

3 oktober a.s. in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort.

Het programma begint om 17.00 uur met een expositie van een aantal kandidaten.

Er is vervolgens een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. De prijsuitreiking is rond 20.15 uur.

Partners

De organisatie is in handen van de volgende organisaties:

Leiden

Leiden

Leiden, ‘stad van ontdekkingen’, heeft een rijke historie, vele musea, theaters en een gezellige binnenstad. Met de oudste universiteit van Nederland en de vele onderwijs- en kennisinstellingen is Leiden een echte kennisstad. Met genoegen ontvangt Leiden de EuroScience Open Forum in 2022, en in 2018 en 2019 de OnderwijsTopTalentPrijs en de Nationale Onderwijsprijs.

→ Bezoek website

SLO

SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en curriculumontwikkeling beschikbaar. We ontwikkelen kennis en brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. SLO richt zich op het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden we ons met alle vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling verlenen wij diensten aan tal van partijen in praktijk en beleid. Ook adviseren en ondersteunen wij de overheid.

→ Bezoek website

Cito

Cito

Gelijke kansen voor iedereen: dé drijfveer voor onze medewerkers. Dagelijkse bundelen we onze krachten met 2000 (onderwijs)professionals om talenten en mogelijkheden te volgen en te meten. Daarmee ondersteunen we leraren, ouders en werkgevers. Zo kunnen leerlingen en werknemers het beste uit zichzelf halen en richting geven aan hun toekomst. 

→ Bezoek website

Nationale Onderwijsweek

Nationale Onderwijsweek

In het onderwijs gebeuren prachtige dingen met krachtige uitwerkingen. De Nationale Onderwijsweek is ieder jaar een week vol positieve, landelijke aandacht voor het onderwijs en haar professionals. In de eerste volle week van oktober organiseert de Stichting Nationale Onderwijsweek samen met de Nationale Onderwijsstad een inspirerend programma rond een verbindend thema.

→ Bezoek website

INOP

INOP

Het onderwijs in Nederland mag gezien worden. Het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) zorgt daarvoor. Simpelweg door op allerlei manieren heel concreet te laten zien wat er in ons onderwijs gebeurt. Met zorgvuldig gekozen projecten haalt het INOP sinds 1990 scholen voor het voetlicht.

→ Bezoek website

Didactief

Didactief

Didactief is een onafhankelijk onderwijsvakblad en -website. Het vertaalt onderwijsonderzoek voor gebruik in de klas en op school en biedt onderzoekers en mensen uit de praktijk de ruimte voor debat over onderwijs(onderzoek). Elke maand publiceert Didactief een masterscriptie over onderwijs in de rubriek De Onderzoekende Student.

→ Bezoek website